کادر اجرایی
نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی  
معصومه کتان فروش  مدیر کارشناسی ارشد مشاوره  
ویدا سلطانی معاون آموزشی لیسانس الهیات  
راضیه افلاطون زاده معاون کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی  
شیوا بیگ زاده معاون آموزشی پیش دانشگاه کارشناسی ارشد مشاوره   
       
زینب اسفندیاری مسئول سایت  لیسانس برنامه نویسی  
سعیده عبدالهی  مالی و تکثیر لیسانس حسابداری  
سمیرا رحمانی متصدی ازمایشگاه فوق لیسانس زیست  
الهه ارقند مسئول کتابخانه لیسانس زیست  
فاطمه خبازی دبیر راهنما لیسانس  
هاجر مشیریخواه دفتردار دیپلم اقتصاد   
 
 
کادر آموزشی

 

نام دبیر

نام درس

روزهای کاری

پایه تدریس

1

سرکار خانم موقوفه

فیزیک

شنبه - دوشنبه

دهم

2

سرکار خانم  افضلی

فیزیک

شنبه - دوشنبه

یازدهم

3

سرکار خانم محمودی

شیمی

یکشنبه – چهار شنبه

یازدهم

4

سرکار خانم  رضایی

شیمی

یکشنبه – سه شنبه

دهم

5

سرکار خانم  نیک اقبال

ریاضی

یکشنبه – سه شنبه - چهارشنبه

دهم ریاضی- یازدهم تجربی و ریاضی

6

سرکار خانم واشقانی

ریاضی - هندسه

شنبه – سه شنبه

دهم تجربی- یازدهم ریاضی

7

سرکار خانم قرایی

    فرانسه

 

سه شنبه

دهم 

8

سرکار خانم  حاجتی

زیست

دوشنبه - چهارشنبه

دهم و یازدهم تجربی

9

سرکار خانم  تبریزی

زمین

شنبه

سوم تجربی

10

سرکار خانم بیات

زبان فارسی- ادبیات

یکشنبه - چهارشنبه

دهم – یازدهم تجربی و ریاضی و انسانی

11

سرکار خانم کاظمی

ادبیات- زبان فارسی

سه شنبه

دهم

 

12

سرکار خانم برنجی

ادبیات

چهارشنبه

سوم

13

سرکار خانم صالحی

جغرافیا/اقتصاد/روانشناسی

شنبه - چهارشنبه

دهم و یازدهم انسانی

14

سرکار خانم چابکسوار

تاریخ

دوشنبه - چهارشنبه

دهم و یازدهم انسانی

15

سرکار خانم شاه جهان

زبان

دوشنبه

یازدهم

16

سرکار خانم زینت ساز

جامعه

سه شنبه

یازدهم انسانی

17

سرکار خانم روحانی

عربی

یکشنبه – سه شنبه

یازدهم

18

سرکار خانم نقدی

عربی

یکشنبه – سه شنبه

دهم

19

سرکار خانم زینت ساز

فلسفه و منطق

شنبه

دهم و یازدهم انسانی

20

سرکار خانم کمالی

دینی

شنبه - یکشنبه

دهم

21

سرکار خانم قاسمی

دینی

شنبه – سه شنبه

یازدهم

22

سرکار خانم فتحی

ورزش

دوشنبه

دهم و یازدهم

 
 
 
نقشه سایت