موسسه فرهنگي سپهر معرفت با همت والاي جمعي از فرهـنگيان و انديشمنـدان جامعه اسلامي ما با اعتقـاد به تاثير علم در رشد و كمال انسانهاي مستعد و مهذب ، در تعليم و تربيت و ادغام علم و عـمل (كارآمدي علم) براي نوجوانان اين مرز و بـوم در سال تحصيلي72-71 تاسيس گرديد و تا كنون 14 واحد آموزشي در تهران، مشهد، شيراز، آمل راه اندازي و فعال نمـوده است .
دبيـرستان و پيـش دانشگاهي دخـتـرانه كه زير مجموعه اين موسسـه مي باشـد از تاريخ 1377/7/1 آغاز به كار نمود و بـراي تحقـق اهـداف و ارتقاي مستمر كيفـيـت خود توجه جـدي به موارد زير را ضـروري مي دانـد.
1- جـذب همكاران متعـهد و مسئـول با توان عـلمي و تسلط آموزشي كافـي و كارآمـد.
2- اصلاح و ارتقـاء مستمـر و توسعه برنامه ها و محتواي آموزشـي.
3- تقـويت پژوهـش ومطالعات جنبـي و ايجاد فـضاي برخوردار از نشاط ،انگيزه خلاقيت و آزاد انديـشي عـلمي و تقويت روحيـه نقـادي و رسيدن به تفـاهم.
4- استفـاده بهـينه لازم براي كسب مدارج عـلمي و اطلاعات روز.
5- استفاده ازفـناوري هاي جديد براي بالا بردن سرعت دقـت و كارآمدي آموزشي و پژوهشي و تسهـيل ارتــباطات عـلمي با توجه به مقـتضيات جامعه و نقـش ابزاري آن.
6- این واحد آموزشی با ظرفیت 200 نفر دانش آموز حدود 50 نفر کادر اجرایی و آموزشی که با توجه به نیاز نظام آموزشی به بازنگـری نظریه ها و راهکارهای نظری و عـملی همواره مشغول برنامه های دانش افـزاییـی و تقـویت بنیـه عـلمی می با شند و این دبیرستان با گواهـینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت
Iso 9001-2000 مشغول به فعالیت می باشد.دبیرستان و پیش دانشگاهی سپهـر معرفـت مفـتخـر است با توجـه به رشـد تکـنـولوژی و سهم آن در آموزش در جهـت کاربردی کردن عـلوم پایـه و انسـانی با استفـاده از امکانات سایـت کامپیـوتـر و کتابخانه مجـهـز و هـمچنیـن استفـاده از روشهای نوین تـدریس پـروژه محور و تـدریس مشارکتی قـدم های موثری را بر دارد.
 
 
نقشه سایت