درج مطلب  
 

 آدرس: خیابان شهید لواسانی (فرمانیه) – دیباجی شمالی – کوچه شهید محمود نوریان- پلاک2

تلفن : 22299775- 22837305

Telegram: https://telegram.me/SepehrSchool6

Email: 06@sepehr.sch.ir 

 
     
 
نقشه سایت