دستاوردها
سرکارخانم نرگس نقدی دبیر عربی متوسطه 1 ومتوسطه 2 دخترانه سپهر "رتبه برتر گروه آموزشی عربی آموزش وپرورش منطقه 1" را کسب نمودند.
 
 
 
*گواهینامه هوشمندسازی 
 
 
** کسب رتبه اول تدریس برتر خانم صدیقه صالحی در رشته اقتصاد
 
 
** انتخاب خانم چابک سوار دبیر تاریخ به عنوان برگزیزه منطقه ای در هجدهمین جشنواره اقدام پژوهی 
 
انتخاب دانش آموز یگانه کریمی به عنوان برگزیده مسابقه کتابخوانی
 
 
نقشه سایت